تامين مالي و سرمايه گذاري در پروژه ها

گروه فنی و مهندسی اطلس فراز

ما با  دارا بودن تجربه در طیف وسیعی از طرح های پیچیده، توانايي ارائه راه حل های مالی تخصصي در طول چرخه عمر یک پروژه را داريم.

خدمات ما شامل موارد زیر است:

  • امور مالی (سرمایه گذاری سهام دارایی)
  • مدیریت دارایی و بهره برداری
  • تخصص در مدل سازی هزینه و مالی ، ساختار مالی ، حراست ، مذاکره قرارداد و اجرای معاملات
  • با کلیه بانکها و موسسات مالی اصلی که در مشارکت عمومی و خصوصی فعالیت می کنند ، روابط محکم و مستقیمی برقرار نموده و با ادارات دولتی و مشاوران برجسته مالی ، حقوقی و فنی همکاری می کنیم.